Kontakt

PREDAJ – NÁKUP

Služby zákazníkom
tel: +421 (2) 6381 5131
e-mail: obchod@trestel.sk

Trestel SK, a.s.
Kopčianska 18
851 01 Bratislava

e-mail: trestel@trestel.sk
tel.: +421 (2) 6381 0790

IČO: 35 792 981
IČ DPH: SK2020213888

Trestel SK, a.s. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 33263/V

Podpora FLM

Hlásenie porúch 24/7/365

tel.: +421 (2) 6381 5009

e-mail: flm@sitel.sk